जळगाव शहराचा पाणीपुरवठा एक दिवस पुढे ढकलला

जळगाव शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वाघूर जलवाहिनीवर पंप बसविणे, उमाळा येथे जुने व्हॉल्व्ह काढून नवीन टाकण्याचे आणि गळती बंद करण्याचे काम आजपासून हाती घेण्यात आले असून उद्या दि.२६ रोजी होणारा पाणीपुरवठा एक दिवस पुढे ढकलण्यात आला आहे.

यानुसार २६  एप्रिलचा पाणी पुरवठा २७  रोजी करण्यात येईल  तसेच २७  व २८  रोजी पाणीपुरवठा अनुक्रमे २८ व  २९  रोजी करण्यात येईल असे शहर अभियंता यांनी कळविले आहे