Petrol Diesel Price Today : जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर

जळगाव लाईव्ह न्यूज । Petrol Diesel Price Today । गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये पेट्रोलचे दर हे स्थिर असल्याचे पाहायला मिळत आहेत. पेट्रोलचे दर हे विविध गोष्टींमुळे ठरवले जातात. जसे की अमेरिकन डॉलर कशाप्रकारे वाढतोय किंवा कमी होतं आहे. कच्चा तेलाची जागतिक किंमत काय आहे? जागतिक अर्थव्यवस्था कशा प्रकारे सुरू आहे? आणि इतर गोष्टी. यामुळे आज जळगाव जिल्ह्यामध्ये पेट्रोलचे दर हे १०६.४६ रुपये आहेत तर डिझेल, ९२.९८रुपयाला मिळत आहे

शहर पेट्रोल डिझेल
अहमदनगर १०६.६७ (प्रति लिटर ) ९३.१८ (प्रति लिटर )
अकोला १०६.२० (प्रति लिटर ) ९२.७५ (प्रति लिटर )
अमरावती १०६.१९ (प्रति लिटर ) ९३.४३ (प्रति लिटर )
औरंगाबाद १०७.७१ (प्रति लिटर ) ९४.१७ (प्रति लिटर )
भंडारा १०७.१७ (प्रति लिटर ) ९३.६८ (प्रति लिटर )
बीड १०६.८४ (प्रति लिटर ) ९३.३५ (प्रति लिटर )
बुलढाणा १०६.४४ (प्रति लिटर ) ९२.९८ (प्रति लिटर )
चंद्रपूर १०६.१२ (प्रति लिटर ) ९२.६८ (प्रति लिटर )
धुळे १०६.४८ (प्रति लिटर ) ९२.९९ (प्रति लिटर )
गडचिरोली १०७.०३ (प्रति लिटर ) ९३.५५ (प्रति लिटर )
गोंदिया १०७.८५ (प्रति लिटर ) ९४.३३ (प्रति लिटर )
हिंगोली १०७.६६ (प्रति लिटर ) ९४.१५ (प्रति लिटर )
जळगाव १०६.४६ (प्रति लिटर ) ९२.९८ (प्रति लिटर )
जालना १०८.०५ (प्रति लिटर ) ९४.५३ (प्रति लिटर )
कोल्हापूर १०६.०६ (प्रति लिटर ) ९२.६१ (प्रति लिटर )
लातूर १०७.८९ (प्रति लिटर ) ९४.३६ (प्रति लिटर )
मुंबई शहर १०६.३१ (प्रति लिटर ) ९४.२७ (प्रति लिटर )
नागपूर १०६.४५ (प्रति लिटर ) ९२.९९ (प्रति लिटर )
नांदेड १०८.१२ (प्रति लिटर ) ९४.६० (प्रति लिटर )
नंदुरबार १०७.२२ (प्रति लिटर ) ९३.७१ (प्रति लिटर )
नाशिक १०६.७७ (प्रति लिटर ) ९३.२७ (प्रति लिटर )
उस्मानाबाद १०६.९२ (प्रति लिटर ) ९३.४३ (प्रति लिटर )
पालघर १०६.७५ (प्रति लिटर ) ९३.२२ (प्रति लिटर )
परभणी १०८.७६ (प्रति लिटर ) ९५.२० (प्रति लिटर )
पुणे १०६.२० (प्रति लिटर ) ९२.७१ (प्रति लिटर )
रायगड १०५.९७ (प्रति लिटर ) ९२.४७ (प्रति लिटर )
रत्नागिरी १०८.०१ (प्रति लिटर ) ९४.४७ (प्रति लिटर )
सांगली १०६.२६ (प्रति लिटर ) ९२.८० (प्रति लिटर )
सातारा १०७.३८ (प्रति लिटर ) ९३.८५ (प्रति लिटर )
सिंधुदुर्ग १०७.९८ (प्रति लिटर ) ९४.४६ (प्रति लिटर )
सोलापूर १०६.११ (प्रति लिटर ) ९२.६५ (प्रति लिटर )
ठाणे १०५.७३ (प्रति लिटर ) ९२.२३ (प्रति लिटर )
वर्धा १०६.६१ (प्रति लिटर ) ९३.१४ (प्रति लिटर )
वाशिम १०६.६५ (प्रति लिटर ) ९३.१८ (प्रति लिटर )
यवतमाळ १०८.१७ (प्रति लिटर ) ९४.६५ (प्रति लिटर )