⁠ 
शनिवार, एप्रिल 13, 2024

जळगाव शहराचा पाणीपुरवठा एक दिवस उशिराने !

जळगाव लाईव्ह न्यूज : १९ मे २०२३ : महावितरणमार्फत महापारेषणच्या १३२ केव्ही केंद्रात देखभाल व दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आल्याने शनिवार दि.२० मे रोजी सकाळी १० ते दुपारी ४ या वेळेत वीज पुरवठा बंद राहणार आहे. त्यामुळे या दिवशी शहरात होणारा पाणी पुरवठाही बंद राहणार आहे.

परिणामी वेळापत्रकानुसार शहराचा पाणीपुरवठा एक दिवस पुढे ढकलण्यात आला आहे. नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन पाणी पुरवठा विभागाने केले आहे.

२१ मे २०२२

खंडेरावनगर दुसरा दिवस – पिंप्राळा गावठाण उर्वरित भाग, पिंप्राळा हुडको, सेंट्रल बँक कॉलनी, आशाबाबा नगर, पिंप्राळा टाकी/ मानराज टाकी, दुसरा दिवस- शिदेनगर, अष्टभुजा, वाटीका आश्रम परिसरातील राहिलेला भाग, खोटेनगर टाकीवरील राहिलेला भाग निवृत्तीनगर, कल्याणीनगर, दादावाडी, हिराशिवा कॉलनी, आहुजानगर, नित्यानंदनगर, संभाजीनगर, रायसोनी नगर, समतानगर परिसरातील उर्वरीत भाग. डी.एस.पी. बायपास तांबाप्रा, शामाफायर समोरील परिसर. डी.एस.पी. टाकीवरुन जिल्हा रोड, रामदास कॉलनी, शारदा कॉलनी, महाबळ कॉलनी परिसर, नूतन वर्षा कॉलनी, चैत्रबन कॉलनी, आनंदनगर तिवारी नगर बाहेती शाळा इ. गिरणाटाकी आवारातील उंच टाकी भगवाननगर, रामानंदनगर, कोल्हे नगर, अंबिका सोसायटी, शिवकॉलनी व इतर परिसर.

२२ मे २०२२

नटराज टाकी ते चौघुले मळापर्यंतचा भाग, शनिपेठ, बळीरामपेठ, नवी पेठ, हौसिंग सोसा., शाहुनगर, प्रतापनगर, गेंदालाल मिल टाकीवरील भाग – खडकेचाळ, इंद्रप्रस्थनगर, के.सी. पार्क, गेंदालाल मिल हुडको, रिंगरोड संपूर्ण भोईटेनगर, भिकमचंद जैन नगर, आकाशवाणी टाकीवरील संपूर्ण भाग -जुनेगाव, सिंधी कॉलनी, इंडिया गॅरेज, ओंकारनगर, जोशीपेठ, हेमुकलाणी टाकीवरील परिसर- गणेशवाडी. कासमवाडी, सम्राट कॉलनी, ईश्वर कॉलनी, वर्षा कॉलनी व इतर परिसर. सुप्रीम कॉलनी परिसर. डी.एस.पी.टाकी – सानेगुरुजी कॉलनी, पार्वतीनगर, शिवरामनगर, यशवंत नगर परिसरातील उर्वरीत भाग, श्रध्दा कॉलनी, नंदनवन नगर, चर्च रोड, १५ इंची व्हॉल – प्रभात कॉलनी, ब्रुकबॉन्ड कॉलनी. गिरणा टाकी आवारातील उंच टाकी – वाघनगर, हरिविठ्ठल नगर, गणेश कॉलनी, श्रीकृष्ण कॉलनी परिसरातील भाग नित्यानंद टाकी- समता नगर, स्टेट बैंक कॉलनी. धांडे नगर इत्यादी. मेहरुण इकबाल मोहननगर, हरुनगर परिसर, खंडेरावनगर परिसर- रिविठ्ठल नगर, पिप्राळा गावठाण परिसर, गायत्रीनगर, नूतन वर्षा कॉलनी, रदा कॉलनी. मानराज टाकीवरील नाग- दांडेकर नगर, मानराजपार्क, असावा नगर, निसर्ग कॉलनी.

२३ मे २०२२
खोटेनगर टाकीवरील भाग- द्रौपदी नगर, मुक्ताईनगर, धनश्री नगर, पोलीस कॉलनी परिसर, खोटेनगर, गेंदालाल मिल टाकीवरील शिवाजीनगर हुडको, प्रजापतनगर, एस.एम.आय.टी. परिसर. डायरेक्ट योगेश्वर नगर, हिरा पाईप व शंकरराव नगर व खेडीगाव परिसर. डी.एस.पी.टाकी – तांबापुरा, गणपती नगर, आदर्शनगर व इतर परिसर. शिवकॉलनी, विद्युत कॉलनी, राका पार्क, पोस्टल कॉलनी, विवेकानंद नगर व इतर भाग. अयोध्यानगर पहिला दिवस- गृहकुल, म्हाडा कॉलनी, रायसोनी शाळा परिसर, अजिंठा हौ. सोसा.. जगवानीनगर मेहरुण पहिला दिवस- सदाशिव नगर, रामनगर, रजा कॉलनी आदी