Jalgaon Live Team

dr-yuvraj-pardeshi-mentor

Dr. Yuvraj Pardeshi

Advisory Editor
rajat-bhole

Rajat Bhole

CFO
chetan-patil

Chetan Patil

News Editor

Tushar Bhambare

Editor
saurabh puranik

Saurabh Puranik

CTO
gauri-bari

Gauri Bari

News Anchor
chetan-wani-editor

Chetan Wani

Executive Editor
gayatri bhambare

Gayatri Bhambare

News Editor
saysing-padvi

Saysing Padvi

Sub Editor