बुधवार, सप्टेंबर 27, 2023

पाणीपुरवठ्याबाबत जळगावकरांसाठी महत्वाची बातमी! आज आणि उद्या कोणत्या भागात होणार पाणीपुरवठा..

जळगाव लाईव्ह न्यूज । ५ सप्टेंबर २०२३ । जळगाव शहरवासीयांसाठी पाणीपुरवठ्याबाबत एक महत्वाची बातमी आहे. ती म्हणजे जळगाव शहरातील पाणी पुरवठा पुन्हा पुढे ढकलण्यात आला आहे. शहराला पाणी पुरवठा करणारी १२०० व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीला शिवाजी उद्यानात गळती लागल्यामुळे पाणी पुरवठा पुढे ढकलण्यात आला आहे.

३ रोजी ज्या भागात पाणी पुरवठा होणार होता तो ५ रोजी तर ४ व ५ सप्टेंबर रोजी ज्या भागात पाणी पुरवठा होणार होता तो ६ व ७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहनही मनपाने केले आहे.

५ सप्टेंबर रोजी या भागात होणार पाणीपुरवठा
नटराज टाकी ते चौधुले मळा पर्यंतचा भाग, शनीपेठ, बळीरामपेठ, नविपेठ, हॉसिंग सोसा., शाहुनगर, प्रतापनगर, गेंदालाल मिल टाकीवरील भाग खडकेचाळ, इंद्रप्रस्थनगर, के.सी. पार्क, गेंदालाल मिल हुडको, रिंगरोड संपूर्ण भोईटेनगर, भिकमचंद जैन नगर, आकाशवाणी टाकीवरील संपूर्ण भाग -जुनेगाव, सिंधी कॉलनी, इंडिया गॅरेज, ओंकारनगर, जोशीपेठ. हेमुकलाणी टाकीवरील परिसर- गणेशवाडी, कासमवाडी, सम्राट कॉलनी, ईश्वर कॉलनी, वर्षा कॉलनी व इतर परिसर. सुप्रीम कॉलनी परिसर. डी.एस.पी.टाकी – सानेगुरुजी कॉलनी, पार्वतीनगर, शिवरामनगर, यशवंत नगर परिसरातील उर्वरीत भाग, श्रध्दा कॉलनी, नंदनवन नगर, चर्चरोड, १५ इंची व्हॉल प्रभात कॉलनी, ब्रुकबॉन्ड कॉलनी. गिरणा टाकी। आवारातील उंच टाकी- वाघनगर, हरिविठ्ठल नगर, गणेश कॉलनी, श्रीकृष्ण कॉलनी परिसरातील भाग नित्यानंद टाकी- समता नगर, स्टेट बँक कॉलनी, धांडे नगर इत्यादी. मेहरुण इकबाल कॉलनी, मिल्लत नगर, पाण्याच्या टाकीचा परिसर या भागात पाणी पुरठा होईल.

६ सप्टेंबर रोजी या भागात होणार पाणीपुरवठा
नगर, आसोदा रोड व परिसर. नित्यांनदनगर टाकी परिसर मोहननगर, नेहरुनगर परिसर, खंडेरावनगर परिसर- हरीविठ्ठल नगर, पिंप्राळा गावठाण परिसर, गायत्रीनगर, नूतन वर्षा कॉलनी, शारदा कॉलनी. मानराज टाकीवरील भाग- दांडेकर नगर, मानराजपार्क, असावा नगर, निसर्ग कॉलनी, वाल्मीकनगर, कांचननगर, दिनकर खोटेनगर टाकीवरील भाग- द्रौपदी नगर, मुक्ताईनगर, धनश्री नगर, पोलीस कॉलनी परिसर, खोटेनगर, गेंदालाल मिल टाकीवरील शिवाजीनगर हुडको, प्रजापतनगर, एस.एम.आय.टी. परिसर, डायरेक्ट योगेश्वर नगर, हिरा पाईप व शंकरराव नगर व खेडीगाव परिसर, डी.एस.पी. टाकी – तांबापुरा, गणपती नगर, आदर्शनगर व इतर परिसर, शिवकॉलनी, विद्युत कॉलनी, राका पार्क, पोस्टल कॉलनी, विवेकानंद नगर व इतर भाग. अयोध्यानगर पहिला दिवस- गृहकुल, म्हाडा कॉलनी, रायसोनी शाळा परिसर, अजिंठा हौ. सोसा., जगवानीनगर मेहरुण पहिला दिवस- सदाशिव नगर, रामनगर, रजा कॉलनी, अवसानगर, गणेशपुरी, मलिकनगरात पाणी पुरवठा होईल.